Απαντήσεις Ιστορίας 2022

Το "Φιλολογικό Εργαστήρι" σας παραθέτει τα θέματα και τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα της Ιστορίας.