Τμήματα ΕΠΑΛ

Τμήματα ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ

Σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑΛ προσφέρουμε επαρκή και συστηματική προετοιμασία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών/Λογοτεχνίας.

Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία

Ώρες/εβδομάδα

Α΄ Λυκείου

2

Β΄ Λυκείου

3

Γ΄ Λυκείου

3