Τμήματα Γυμνασίου

Τμήματα Γυμνασίου

Καθ΄ όλη τη διάρκεια των τάξεων του Γυμνασίου προσφέρουμε στους μαθητές μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση, που στηρίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε ένα εξ΄ ολοκλήρου νέο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να καλλιεργεί την αυτενέργεια και την αυτόνομη δράση των μαθητών, καθώς και τη συνεξέταση με δομές της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει κειμενοκεντρικής προσέγγισης δραστηριότητες σε επίπεδο πρόσληψης και κατανόησης κειμένου, λεξιλογίου, μετάφρασης, ετυμολογίας, γραμματικής και συντακτικού, καθώς και διακειμενικότητας.

Α' Γυμνασίου

Στη δύσκολη μετάβαση από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο, προσφέρουμε στο μαθητή στέρεες θεωρητικές βάσεις στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

2

Νεοελληνική Γλώσσα

1,5

Σύνολο

3,5

Β' Γυμνασίου

Έχοντας κατακτήσει τις βάσεις από την προηγούμενη χρονιά, στη Β΄ Γυμνασίου ξεκινά η εμβάθυνση σε δυσκολότερες και πιο σύνθετες δομές της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

2

Νεοελληνική Γλώσσα

1,5

Σύνολο

3,5

Γ' Γυμνασίου

Με την ολοκλήρωση της Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές πλέον έχουν αποκτήσει όλα τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία που θα κάνουν την μετάβασή τους στο Λύκειο πιο εύκολη και επιτυχημένη.

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

2

Νεοελληνική Γλώσσα

1,5

Σύνολο

3,5