Τμήματα Λυκείου

Τμήματα Λυκείου

Α' Λυκείου

Η επανεισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων και ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης από το Υπουργείο Παιδείας, καθιστούν αναγκαία την οργανωμένη και συστηματική προετοιμασία των μαθητών, όχι μόνο για τις απολυτήριες εξετάσεις, αλλά και για τη συνέχεια των σπουδών τους. Για το λόγο αυτό, αφιερώνουμε ξεχωριστή ώρα στο μάθημα της Λογοτεχνίας, ώστε οι μαθητές να αφομοιώσουν αποτελεσματικά τη νέα γνώση.

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

2

Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία

2,5

Σύνολο

4,5

Β' Λυκείου (Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Με τη Β΄ Λυκείου ξεκινά η διετής προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι, εκτός από τα μαθήματα της συγκεκριμένης τάξης, ξεκινούμε έγκαιρα και μεθοδικά την γνωριμία τους με την ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Άγνωστο κείμενο

2

Γραμματική-Συντακτικό

1

Γνωστό Β΄ Λυκείου

1

Γνωστό Γ΄ Λυκείου

1

Λατινικά Β΄ - Γ΄ Λυκείου

2

Ιστορία Γ΄ Λυκείου

1

Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία

3

Σύνολο

11

Γ' Λυκείου (Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Στην ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική χρονιά της Γ΄ Λυκείου, η προετοιμασία της οποίας έχει ξεκινήσει ήδη από τη Β΄ Λυκείου, το ζητούμενο είναι η ψυχολογική αποφόρτιση των μαθητών. Σε αυτή συμβάλλουν η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, οι πολλαπλές επαναλήψεις, τα εβδομαδιαία επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης, αλλά και η ψυχολογική στήριξη και ενθάρρυνση των μαθητών σε όλη την προσπάθειά τους.

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Άγνωστο κείμενο

3

Γνωστό

3

Λατινικά

3

Ιστορία

3

Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία

3

Σύνολο

15