Θερινά Τμήματα

Προπαρασκευαστικά Θερινά Τμήματα

Στο φροντιστήριό μας λειτουργούν προπαρασκευαστικά θερινά τμήματα σε όλες τις τάξεις, που στόχο έχουν να καλύψουν τυχόν «κενά», αλλά κυρίως να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις ανάγκες της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Θερινά Τμήματα Γυμνασίου

Θερινά Τμήματα Α', Β', Γ' Γυμνασίου*

Αρχαία Ελληνικά

2

Νέα Ελληνικά (παράγραφοι, εκθέσεις, λογοτεχνία)

2

Σύνολο

4 ώρες/εβδομάδα

* Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 4 εβδομάδες

Θερινά Τμήματα Λυκείου

Θερινά Τμήματα Α' Λυκείου*

Αρχαία Ελληνικά (γραμματική, συντακτικό, άγνωστο)

4

Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία

2

Σύνολο

6 ώρες/εβδομάδα

* Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 4 εβδομάδες

Θερινά Τμήματα Β' Λυκείου
(Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών)*

Άγνωστο κείμενο

3

Γνωστό

3

Λατινικά

3

Ιστορία

3

Νέα Ελληνικά/Λογοτεχνία

3

Σύνολο

15 ώρες/εβδομάδα

* Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 7 εβδομάδες