Διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Η επιστημονική μας κατάρτιση σε συνδυασμό με την πολυετή μας πείρα μάς δίνουν τη δυνατότητα να καινοτομούμε για τα δεδομένα της Ηπείρου και να παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς και ομογενείς μη ελληνόφωνους, άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,άτομα που πρόκειται να εργαστούν στην Ελλάδα, φοιτητές και άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και είναι δομημένο σύμφωνα με τα έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2). Οι σπουδαστές μπορούν, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να δώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας.

Τα μαθήματα διεξάγονται είτε δια ζώσης, είτε online και είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των μαθητών. Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή ή ιδιαίτερα. Η ενδεικτική ολοκλήρωση ενός επιπέδου επάρκειας είναι 80-90 ώρες και τα τμήματα μπορούν να ξεκινήσουν όλο τον χρόνο.