Άγνωστο κείμενο: Μια νέα διδακτική προσέγγιση

       Το άγνωστο κείμενο αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά και συνάμα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα του 1ου επιστημονικού πεδίου και της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Αποτελώντας ένα σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της εξέτασης των αρχαίων Ελληνικών, το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί πρόκληση για κάθε μαθητή, καθώς συνδυάζει πλήθος δεξιοτήτων, όπως κριτική σκέψη, καθώς και αφαιρετική και συνθετική ικανότητα. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη, μεθοδική και συστηματική προετοιμασία των μαθητών και η παροχή των κατάλληλων θεωρητικών και μεθοδολογικών «εργαλείων», τα οποία θα κάνουν την επαφή τους με το άγνωστο κείμενο πιο ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική.

       Το «Φιλολογικό Εργαστήρι» προτείνει μια νέα ολιστική προσέγγιση του άγνωστου κειμένου, βασισμένη σε πλήθος νέων κειμενικοκεντρικών δραστηριοτήτων μετάφρασης, λεξιλογίου, ετυμολογίας, γραμματικής και σύνταξης, οι οποίες θα βοηθήσουν τον μαθητή να αντιληφθεί τη συνέχεια της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας και να βελτιώσει τις επιδόσεις του στο άγνωστο κείμενο.

      Μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από τη νέα προσέγγιση στο άγνωστο κείμενο της Β΄ Λυκείου εδώ: