Νέος τρόπος εξέτασης Έκθεσης Α' - Β' Λυκείου

         Στο «Φιλολογικό Εργαστήρι» το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας διδάσκεται σε τρεις ώρες, από τις οποίες η μία αφιερώνεται αποκλειστικά στη Λογοτεχνία, στη διδασκαλία της θεωρίας και στην πλαισίωσή της με κριτήρια διαβαθμισμένης δυσκολίας που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των νέων εξετάσεων και της τράπεζας θεμάτων. Για τη δίωρη διδασκαλία του μαθήματος της Έκθεσης, εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες ενισχύουν την αυτενέργεια και τη συμμετοχή του μαθητή στην παραγωγή της γνώσης και όχι τη μηχανιστική αποστήθιση.

         Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.filologiko-ergastiri.gr ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2651077957, 6944106428.  

        Για τον νέο τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α΄ - Β΄ Λυκείου κοιτάξτε εδώ: